Please click on the links below to download the documents.

Doing Business International


Cost Management for SMEs


Seminar Unternehmensstrategie für KMUs

Quality Management for SMEs

English version

MODULE I: “Basic Concepts. Introduction to the Quality Issues. Importance of Quality in Modern Economy. Key Strategies of Management Based on the Quality Criterion”

MODULE II: „Total Quality Management (TQM). Models of Excellence”

MODULE III: "“Quality Management Systems. Structure of ISO Standards Series 9000. Requirements of ISO 9001. Process Orientation. Audit as a Tool of Diagnosis and Improvement. Certification and Accreditation”

MODULE IV: “Economic Aspects of Quality. Quality Costs, their Types and Use in Management Systems. Legal Aspects Connected with Quality. Assessment of Compliance in Accordance with the New Approach Directives (CE Marking)”

Polish version

MODUŁ I: "Pojęcia podstawowe. Wprowadzenie do problematyki jakości. Znaczenie jakości we współczesnej gospodarce. Kluczowe strategie zarządzania opartego na kryterium jakości" 
                  Modul 1 Znaczenie jakosci
                  Modul 1 Znaczenie Jakosci Prezentacja

MODUŁ II: "Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM). Modele doskonałości" 
                  Modul 2 TQM
                  Modul 2 TQM_Prezentacja

MODUŁ III: "Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja" 
                  Modul 3 Systemy zarzadzania jakoscia-ISO
                  Modul 3 Systemy zarzadzania jakoscia-ISO_Prezentacja

MODUŁ IV: "Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma" 
                  Modul 4 Zmiennosc. Metody SPC
                  Modul 4 Zmiennosc. Metody SPC_Prezentacja

MODUŁ V: "Ekonomiczne aspekty jakości. Koszty jakości, ich rodzaje i wykorzystanie w systemach zarządzania. Prawne aspekty związane z jakością." 
                  Modul 5 Aspekty ekonomiczne prawne
                  Modul 5 Aspekty ekonomiczne prawne Prezentacja

MODUŁ VI: "Systemy zarządzania środowiskowego i ich wymagania (seria ISO 14000). Systemy zarządzania BHP. Integracja normatywnych systemów zarządzania"
                  Modul 6 Systemy zarzadzania srodowiskowego,BHP i integracja
                  Modul 6 Systemy zarzadzania srodowiskowego,BHP i integracja Prezentacja